informacija

Lietuvių kalba

Aplinkos apsaugos agentūros ataskaita dėl pavojingų užtvankų (2020)

Užtvankų, kurios avarijų atveju gali sukelti reikšmingas neigiamas pasekmes žmonių sveikatai, aplinkai, kultūros paveldui ar ekonominei veiklai inventorizavimas.

Daugiau: atsisiųskite ataskaitą čia.

Užtvankų šalinimas. Upių ekologinė restauracija (2018)

  • Kodėl rinktis užtvankų išardymą?

  • Kokios užtvankos yra tinkamos išardymui?

  • Kokia yra Europos patirtis ardant užtvankas?

Daugiau: atsisiųskite ataskaitą čia.

Upių ekologinis atkūrimas. Užtvankų šalinimas (2018)

Informacinis dvilapis, kuriame pateikti svarbiausi statistiniai duomenys susiję su užtvankomis.

Daugiau: atsisiųskite vienlapį čia.

AMBER barrier tracker programėlė

Kam reikalingi duomenys? Kokie duomenys yra reikalingi? Kaip juos surinkti? Žiūrėkite vaizdo įrašą ir sužinokite, kaip jūs galite prisidėti prie duomenų rinkimo, naudodamiesi AMBER barrier tracker programėle.

Daugiau: atsisiųskite vienlapį čia.

Daugiau apie AMBER: www.amber.international

Pasaulinė žuvų migracijos diena

Ką veikti Pasaulinę žuvų migracijos dieną? Skaitykite World Fish Migration Foundation leidinį lietuvių kalba ir pasiimkite idėjų, kaip surengti renginį žuvų migracijos dienai švęsti.

Daugiau: atsisiųskite leidinį čia;

Daugiau apie žuvų migracijos dieną: https://www.worldfishmigrationday.com/

Aplinkos apsaugos agentūros ataskaita dėl hidroelektrinių poveikio upėms

Ataskaitoje pateikiami duomenys, kaip hidroelektrinės veikia upių ekologinė būklę Lietuvoje. Virš 50 hidroelektrinių turi reikšmingą neigiamą poveikį vidaus vandenims, ir neleidžia pasiekti ES tikslų susijusių su vandenų apsauga.

Daugiau: atsisiųskite ataskaitą čia.

Anglų kalba

The Final Sprint for Europe's rivers (2021)

Living rivers Europe iniciatyva parengė aplinkosauginę analizę Europos šalyse rengiamiems upių baseinų rajonų valdymo planams.

Daugiau: atsisiųskite ataskaitą čia.

The Potential of Barrier Removal to Reconnect Europe's Rivers (2021)

Pasaulinis gamtos fondas parengė ataskaitą, kurioje pateikiami analizės rezultatai dėl dirbtinių, Europos upės tvenkiančių kliūčių pašalinimo galimybių,

Daugiau: atsisiųskite ataskaitą čia.

The World's Forgotten Fishes (2021)

Pasaulinis gamtos fondas, kartu su 15 kitų pasaulinių aplinkosauginių organizacijų, parengė ataskaitą, kurioje reziumuojamas katastrofinis gėlavandenių ekosistemų nykimas. Ataskaitos rengėjai kviečia pilietinę visuomenę ir sprendimų priėmėjus nedelsiant imtis veiksmų sprendžiant gėlavandenių ekosistemų krizę.

Daugiau: atsisiųskite ataskaitą čia.

A pan-European survey to strengthen and improve policies and strategic planning regarding river continuity restoration (2021)

European centre for river restoration visoje Europoje atliko tyrimus ir pateikė rekomendacijas dėl upių fragmentacijos problemos sprendimo valstybių strateginio planavimo lygmenyje.

Daugiau: atsisiųskite ataskaitą čia.

The Living European Rivers (2021)

Upės nėra vamzdžiai. Pasaulinis gamtos fondas sukūrė Living European rivers inciatyvą, kuria siekiama pakeisti požiūrį upių valdymą ir pagerinti upių ekologinę būklę.

Daugiau: Living European rivers iniciatyva

Rivers for Recovery (2020)

International rivers ir Rivers without boundaries paskelbė, kad upių apsauga, jų ekologinės būklės gerinimas yra būtinas įgyvendinant žaliajam ekonomikos gaivinimui po Covid-19 sukeltos krizės.

Daugiau: atsisiųskite ataskaitą čia.

WFMF Living Planet Index for Migratory Freshwater Fish (2020)

Nuo 1970 m., gėlavandenių migruojančių žuvų populiacijos sumažėjo 76 proc., Europoje - 93 proc. Nuosekliai demontuojant užtvankas ir mažinant vandenų taršą, ši tendencija gali pasikeisti.

Daugiau: atsisiųskite ataskaitą čia.

AMBER magazine (2020)

EU Horizon 2020 projekto AMBER (Adaptive Management of Barriers in European Rivers) ataskaita-žurnalas.

Daugiau: atsisiųskite leidinį čia.

Dam Removal Europe: Strategy 2020-2030 (2020)

Dam Removal Europe parengė ataskaitą, kurioje pateikiama dešimtmečio ambicija demontuojant užtvankas.

Daugiau: atsisiųskite leidinį čia.

Lithuanian Fund for Nature: Field validation exercise, Lithuanian case (2019)

Lietuvos gamtos fondas parengė ataskaitą AMBER projektui, kuriame įvertinamas duomenų apie užtvankas reprezentatyvumas Lietuvos upių, ežerų ir tvenkinių kadastre.

Daugiau: atsisiųskite ataskaitą čia.

Dam Removal Europe: Policy report (2018)

Dam Removal Europe parengė ataskaitą, kurioje apžvelgiamas užtvankų poveikis gamtai, užtvankų situaciją Europoje ir perspektyvas atkuriant upių ekologinę būklę

Daugiau: atsisiųskite leidinį čia.

Dam Removal Europe svetainė

  • Straipsniai, knygos, ataskaitos, ir kt.

  • Seminarų skaidrės.

Daugiau: https://damremoval.eu/references/

WWF Hydropower pressure on European rivers: The story in numbers (2019)

Nepaisant to, kad Europos upės yra suskaldytos tūkstančių hidroelektrinių, dėl kurių nyksta upių ekosistemos, toliau planuojama statyti daugybę naujų hidroelektrinių.

Daugiau: atsisiųskite ataskaitą čia.

From Sea to Source 2.0 (2018)

Knyga apie pasaulinę migruojančių žuvų situaciją, šias žuvis tykančias grėsmes bei kaip galima išsaugoti šių žuvų populiacijas ateinančioms kartoms.

Daugiau: atsisiųskite knygą čia.

European Commission. Guidance document on The requirements for hydropower in relation to EU Nature legislation (2018)

Europos Komisijos dokumentas dėl hidroelektrinių daromos žalos gyvajai gamtai ir reikalingų intervencijų tai žalai sumažinti.

Daugiau: atsiųskite pilną leidinį arba leidinio santrauką.

European Environment Agency. European waters (assessment of status and pressures 2018)

Europos aplinkos agentūros parengta Europos upių ekologinės būklės ir grėsmių apžvalga.

Daugiau: atsiųskite leidinį čia.

Konferencijų įrašai ir webinarai

AMBER webinaras - Summer camp

2020 m. liepos 13-15 d.

Daugiau: https://amber.international/event/summer-camp/

Dam Removal Europe webinaras - Practitioners

Global Swimways webinaras - Maratonas

Konferencija Žuvų migracijos kelių atkūrimas Lietuvoje

2020 m. gegužės 14 d.

Daugiau: youtube vaizdo įrašas.

Dam Removal Europe seminaras Švedijoje

2018 m. rugsėjo 24-26 d.

Daugiau: youtube kanalas.