informacija

Lietuvių kalba

Kampanija "Padovanok žuvims atostogas" (2021)

Aplinkos ministerijos ir komunikacijos agentūros "Fabula' organizuojama kampanija. Svetainėje - informacija plačiąjai visuomenei apie užtvanų daromą poveikį aplinkai ir užtvankų šalinimo naudą.

Daugiau: kampanijos svetainė ir Facebook paskyra.

Aplinkos apsaugos agentūros ataskaita dėl pavojingų užtvankų (2020)

Užtvankų, kurios avarijų atveju gali sukelti reikšmingas neigiamas pasekmes žmonių sveikatai, aplinkai, kultūros paveldui ar ekonominei veiklai inventorizavimas.

Daugiau: atsisiųskite ataskaitą čia.

Užtvankų šalinimas. Upių ekologinė restauracija (2018)

  • Kodėl rinktis užtvankų išardymą?

  • Kokios užtvankos yra tinkamos išardymui?

  • Kokia yra Europos patirtis ardant užtvankas?

Daugiau: atsisiųskite ataskaitą čia.

Upių ekologinis atkūrimas. Užtvankų šalinimas (2018)

Informacinis dvilapis, kuriame pateikti svarbiausi statistiniai duomenys susiję su užtvankomis.

Daugiau: atsisiųskite vienlapį čia.

AMBER barrier tracker programėlė

Kam reikalingi duomenys? Kokie duomenys yra reikalingi? Kaip juos surinkti? Žiūrėkite vaizdo įrašą ir sužinokite, kaip jūs galite prisidėti prie duomenų rinkimo, naudodamiesi AMBER barrier tracker programėle.

Daugiau: atsisiųskite vienlapį čia.

Daugiau apie AMBER: www.amber.international

Pasaulinė žuvų migracijos diena

Ką veikti Pasaulinę žuvų migracijos dieną? Skaitykite World Fish Migration Foundation leidinį lietuvių kalba ir pasiimkite idėjų, kaip surengti renginį žuvų migracijos dienai švęsti.

Daugiau: atsisiųskite leidinį čia;

Daugiau apie žuvų migracijos dieną: https://www.worldfishmigrationday.com/

Aplinkos apsaugos agentūros ataskaita dėl hidroelektrinių poveikio upėms

Ataskaitoje pateikiami duomenys, kaip hidroelektrinės veikia upių ekologinė būklę Lietuvoje. Virš 50 hidroelektrinių turi reikšmingą neigiamą poveikį vidaus vandenims, ir neleidžia pasiekti ES tikslų susijusių su vandenų apsauga.

Daugiau: atsisiųskite ataskaitą čia.

Anglų kalba

TNC: A practitioner’s toolkit for dam removal (2021)

The Nature Conservancy parengė vadovą žmonėms, norintiems atkurti upes ir šaltinti užtvankas.

Daugiau: informacija TNC svetainėje.

ECRR. A pan-European survey to strengthen and improve policies and strategic planning regarding river continuity restoration (2021)

European centre for river restoration visoje Europoje atliko tyrimus ir pateikė rekomendacijas dėl upių fragmentacijos problemos sprendimo valstybių strateginio planavimo lygmenyje.

Daugiau: atsisiųskite ataskaitą čia.

International rivers. Rivers for Recovery (2020)

International rivers ir Rivers without boundaries paskelbė, kad upių apsauga, jų ekologinės būklės gerinimas yra būtinas įgyvendinant žaliajam ekonomikos gaivinimui po Covid-19 sukeltos krizės.

Daugiau: atsisiųskite ataskaitą čia.

WFMF. Living Planet Index for Migratory Freshwater Fish (2020)

Nuo 1970 m., gėlavandenių migruojančių žuvų populiacijos sumažėjo 76 proc., Europoje - 93 proc. Nuosekliai demontuojant užtvankas ir mažinant vandenų taršą, ši tendencija gali pasikeisti.

Daugiau: atsisiųskite ataskaitą čia.

AMBER magazine (2020)

EU Horizon 2020 projekto AMBER (Adaptive Management of Barriers in European Rivers) ataskaita-žurnalas.

Daugiau: atsisiųskite leidinį čia.

Dam Removal Europe. Strategy 2020-2030 (2020)

Dam Removal Europe parengė ataskaitą, kurioje pateikiama dešimtmečio ambicija demontuojant užtvankas.

Daugiau: atsisiųskite leidinį čia.

Lithuanian Fund for Nature. Field validation exercise, Lithuanian case (2019)

Lietuvos gamtos fondas parengė ataskaitą AMBER projektui, kuriame įvertinamas duomenų apie užtvankas reprezentatyvumas Lietuvos upių, ežerų ir tvenkinių kadastre.

Daugiau: atsisiųskite ataskaitą čia.

Dam Removal Europe svetainė

  • Straipsniai, knygos, ataskaitos, ir kt.

  • Seminarų skaidrės.

Daugiau: https://damremoval.eu/references/

AMBER Europos upėse esančių kliūčių žemėlapis

  • Europos upėse esančių kliūčių žemėlapis;

  • Moksliniai straipsniai, duomenys.

Daugiau: https://amber.international/european-barrier-atlas/

Dam Removal Europe. Policy report (2018)

Dam Removal Europe parengė ataskaitą, kurioje apžvelgiamas užtvankų poveikis gamtai, užtvankų situaciją Europoje ir perspektyvas atkuriant upių ekologinę būklę

Daugiau: atsisiųskite leidinį čia.

From Sea to Source 2.0 (2018)

Knyga apie pasaulinę migruojančių žuvų situaciją, šias žuvis tykančias grėsmes bei kaip galima išsaugoti šių žuvų populiacijas ateinančioms kartoms.

Daugiau: atsisiųskite knygą čia.

European Commission. Guidance document on The requirements for hydropower in relation to EU Nature legislation (2018)

Europos Komisijos dokumentas dėl hidroelektrinių daromos žalos gyvajai gamtai ir reikalingų intervencijų tai žalai sumažinti.

Daugiau: atsiųskite pilną leidinį arba leidinio santrauką.

European Environment Agency. European waters (assessment of status and pressures 2018)

Europos aplinkos agentūros parengta Europos upių ekologinės būklės ir grėsmių apžvalga.

Daugiau: atsiųskite leidinį čia.

Kitomis užsienio kalbomis

Forum Fischschutz & Fischabstieg: Fact Sheets (vokiečių k.)

Informacinė medžiaga (vienlapiai, ataskaitos) apie žuvų migraciją ir žuvų apsaugą vokiečių kalba.

Daugiau: https://forum-fischschutz.de/factsheets

Konferencijų įrašai ir webinarai

Fish Passage 2021

2021 m. birželio 21-24 d.

Daugiau: https://fishpassage.fisheries.org/

European River Symposium

2021 m. gegužės 26-27 d.

Daugiau: https://www.ecrr.org/European-River-Symposium-2021

Webinaras - Rivers Full of Fish

2020 m. spalio 22 d.

Daugiau: www.riversfulloffish.com

Webinaras - Rivers as Lifelines for People and Nature

AMBER webinaras - Summer camp

2020 m. liepos 13-15 d.

Daugiau: https://amber.international/event/summer-camp/

Dam Removal Europe webinaras - Practitioners

Global Swimways webinaras - Maratonas

Konferencija Žuvų migracijos kelių atkūrimas Lietuvoje

2020 m. gegužės 14 d.

Daugiau: youtube vaizdo įrašas.

Dam Removal Europe seminaras Švedijoje

2018 m. rugsėjo 24-26 d.

Daugiau: youtube kanalas.

Dokumentiniai filmai

Vjosa forever

2021 m.

Patagonia filme "Vjosa forever" kalbama masines hidroelektrinių statybas Balkanuose ir vietos bendruomenių kovą, siekiant išsaugoti paskutines neužtvenktas Europos upes.

Daugiau: youtube vaizdo įrašas.

Artifishal

2019 m.

Patagonia filme "Artifishal" kalbama apie dirbtinės žuvivaisos poveikį natūraliai gamtai ir ekosistemoms.

Daugiau: youtube vaizdo įrašas.

Love flows

2019 m.

Pasaulinio žuvų migracijos fondo dokumentiniame filme kalbama apie pasaulinę žuvų migracijos dieną.

Daugiau: youtube vaizdo įrašas.

Blue Heart

2018 m.

Patagonia filme "Blue Heart" kalbama apie masines hidroelektrinių statybas Balkanuose ir vietos bendruomenių kovą, siekiant išsaugoti paskutines neužtvenktas Europos upes.

Daugiau: youtube vaizdo įrašas.

DamNation

2014 m.

Patagonia filme "DamNation" kalbama apie JAV užtvankų statybų istoriją ir augantį užtvankų demontavimo judėjimą.

Daugiau: youtube vaizdo įrašas.

Finansavimas ir fondai

Open rivers programme

2021-2027 m.

Open Rivers Programme - programa, skirta upėms laisvinti. Šiai programai įgyvendinti Arcadia fondas skyrė €42.5 milijonus eurų. Lietuvos organizacijos, siekiančios šalinti užtvankas, gali kreiptis dėl finansavimo į šį fondą.

Daugiau: https://openrivers.eu/


WWF NL: Rivers Unlocked

2021 m.

WWF įsteigę lėšų telkimo kampaniją užtvankoms Europoje šalinti.

Daugiau: https://crowdfunding.wnf.nl/projecten