APIE

GILU (Gamtosaugos iniciatyva Lietuvos upėms) vizija atkurti gyvybingas, laisva tėkme tekančias Lietuvos upes, kuriose klestėtų gyvoji gamta, į jas sugrįžtų žuvys, ir tokioje aplinkoje žmogui būtų gera.

GILU misija advokatauti užtvankų išardymui gamtosauginiais tikslais.

GILU tikslai:

  • kuo daugiau apleistų ir nenaudojamų užtvankų būtų išardoma;

  • didesnis visuomenės ir ekspertų sąmoningumas apie užtvankų poveikį ekosistemoms;

  • geresnė komunikacija ir bendradarbiavimas tarp suinteresuotų grupių ir ekspertų, dirbančių upių valdymo srityje;

  • valstybės, savivaldos ar vietos lygmenyje priimami sprendimai, susiję su upių valdymu, būtų draugiški gamtai bei paremti naujausiomis mokslinėmis žiniomis.


Iniciatyvą 2018 m. sukūrė Karolina Gurjazkaitė.