Mūsų vizija -

laisvos, Švarios ir Gyvybingos Lietuvos upės

Kodėl siekiame atkurti lietuvos upes?


Upės yra Žemės venos - jomis teka gėlas vanduo, kuris yra neatsiejamas nuo gyvybės klestėjimo ir žmogaus gerovės. Upės turi aukštą ekonominę, estetinę ir rekreacinę vertę. Tačiau XX amžiuje, Lietuvos upės buvo beatodairiškai tvenkiamos, paverčiamos reguliuojamais kanalais, teršiamos pramoninėmis nuotėkomis ir žemės ūkio teršalais.

GILU misija - ieškoti gyvybingų sprendimų Lietuvos upėms atkurti.

KAS YRA GILU?

GILU ambicija - atkurti laisva tėkme tekančias Lietuvos upes, kuriose klestėtų gyvoji gamta, į jas sugrįžtų žuvys, o žmogui tokioje aplinkoje būtų gera.

Siekiame, kad mūsų veikla būtų pagrįsta mokslu, ir bendradarbiavimu su įvairiomis interesų grupėmis, paremta užsienio šalių patirtimi.


Ką MES veikiame?

Seminare Švedijoje buvo pristatyta Lietuvos ambicija atkurti upių sujungiamumą ir žuvų migraciją Dam Removal Europe seminare Hudiksvall, Švedijoje. Seminare buvo pristatomos įspūdingos užtvankų demontavimo ir upių ekologinės būklės atkūrimo sėkmes istorijos iš viso pasaulio. Šios sekmės istorijos yra didžulis paskatinimas Lietuvai pradėti demontuoti pirmąsias užtvankas.


SUžinokite daugiau

Kodėl senos užtvankos turi būti demontuojamos? Ar užtvankos demontavimas gali būti ekonomiškai naudingas? Kokia yra Europos patirtis? Kokios suinteresuotos grupės turi būti įtrauktos į sprendimų priėmimo procesą?

Skaitykite plačiau apie užtvankų demontavimą ir upių ekologinės būklės atkūrimą.